Konkurs Antrans Bis

Zapraszamy naszych kierowców do wzięcia udziału w konkursie.
Aby stać się uczestnikiem konkursu należy podesłać zdjęcia związane z transportem. Na zdjęciu musi znajdować się logo naszej firmy.
W każdym miesiącu wybieramy jednego zwycięzcę WIEC NIE MA NA CO CZEKAĆ
Zdjęcia wysyłajcie na maciek@antrans.com.pl lub na Tel: 664 973 410

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest firma Antrans Bis Anna Pacia Sp.J., z siedzibą w Olkusz, ul. Wspólna 1C, 32-300 Olkusz, telefon 664 973 410, e-mail: maciek@antrans.com.pl
  2. Aby stać się uczestnikiem konkursu należy podesłać zdjęcia związane z transportem. Na zdjęciu musi znajdować się logo naszej firmy. Konkurs będzie trwał od 01.01.2020 do 31.01.2020.
  3. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia, które są ich własnością i posiadają do nich prawa autorskie. Każdy uczestnik może brać udział w eliminacjach w każdym konkursowym miesiącu. Zdjęcia mogą być wysyłane w każdej formie, SMS,MMS lub na adres e-mailowy. Podany w  § 1.
  4. Wysyłanie zdjęć wykonanych przez inne osoby jest zabronione. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgłoszone do konkursu fotografie i naruszenie praw osób trzecich. W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, a także praw osób trzecich, Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość do usunięcia zdjęcia oraz wykluczenia z udziału w konkursie w dowolnym momencie jego trwania.
  5. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania tych zdjęć w celach marketingowych.
  6. Osoby, które wygrają otrzymują od firmy nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 PLN Osoby, które wygrają w danych miesiącu biorą automatycznie udział w konkursie na zdjęcie roku. Za, które przewidziana nagroda wynosi 500,00 PLN
  7. Przesłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.