Mikołajki z PKM & Antrans „Daj Misiaka dla Dzieciaka” – Regulamin Eventu

 1. Organizatorem Eventu jest firma Antrans Group Sp. z o.o., z siedziba w 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 1 C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000511286, NIP: 6372193748, REGON: 123132580;
 2. Organizator w związku z prowadzoną akcją w do Centrum Onkologii Gliwicach pt: „Daj Misiaka dla Dzieciaka” zobowiązuje się wsparcia niniejszej akcji.
  „Każdego roku w Zakładzie Radioterapii leczonych jest ponad setka dzieciaków. Każdego dnia dzielnie stawiają czoło kolejnym etapom trudnej terapii. Staramy się nagradzać ich odwagę i siłę ducha małymi upominkami. Chcesz pomóc?” Weź udział w naszym Evencie!
 3. Organizator zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za zgromadzone materiały zebrane podczas trwania całego Eventu oraz zapewniają odbiór paczek oraz dowóz do centrum onkologii w Gliwicach.
  Materiałami określa się pluszowe maskotki, flamastry/kredki (paczka), kolorowanki, książki. Materiały muszą być NOWE (nie mogą być używane);
 4. Event zostanie przeprowadzony zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwanym dalej Regulaminem);
 5. Celem Eventu jest zebranie przez wszystkich Uczestników jak największej ilości materiałów dla dzieci, które zostaną przekazane do Centrum Onkologii Gliwicach (Oddział Dziecięcy).
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Eventu.
  Uczestnikiem Eventu są klasy od I do III ze Szkół Podstawowych z Olkusza i okolic (około 600 dzieci);
 7. Event trwa w okresie od 01.10.2019 do 04.12.2019;
 8. Event zostanie przeprowadzony następujący sposób:
  – od dnia 15.10.2019 do 29.11.2019 prowadzona będzie zbiórka ww. materiałów przez każdego Uczestnika Eventu;
  – w dniu 02.12.2019 nastąpi podsumowanie wyników przez Komisję Organizatora tj Antrans Bis Anna Pacia, Słowik Olkusz, Wisła Kraków S.A oraz grono pedagogiczne.
  Wyłonienie jednej najlepszej klasy z każdej Szkoły Podstawowej, które zbiorą największą ilość materiałów.
  Skala oceniania zebranych materiałów:
  – Wizualny (3 punkty),
  – Ilościowy (2 punkty),
  – Wagowy (1 punkty).Szkoły, które wykażą się największą aktywnością zostaną zaproszone 4 grudnia 2019 na halę MOSiR w Olkuszu, gdzie odbędzie się spotkanie z zawodnikami Wisły Kraków ((nie każda szkoła przejdzie do finału, ale każda szkoła dostanie puchar).
  Podczas spotkania zostaną przeprowadzone różnego rodzaju konkursy;
 9. Podczas spotkania na Hali MOSiR będą obecni zawodnicy drużyny Wisły Kraków jako Goście Specjalni, którzy osobiście wręczą nagrody zwycięzcom;
 10. Konkursy będą polegać na :- pytaniach do Uczestników, od zawodników Wisły Kraków związanych z historią Wisły Kraków i Krakowa;
  – slalom z piłkami;
  – żąglerka piłką ( podbijanie piłką );Szczegółowy plan konkurencji zostanie podany w dniu Konkursowym na Hali MOSiR.
 11. Nagrodą Główną w Konkursie dla zwycięskiej klasy, będą bilety na mecz Wisły Kraków w dniu (termin do ustalenia z opiekunem klas). Organizatorem wyjazdu jest Fun Club Olkusz oraz PKM &Antrans Group. Organizatorzy zapewniają autokar, przejazd, opiekę.
  Nagrodami pocieszenia będzie możliwość bezpośredniego spotkania z Gośćmi Specjalnymi (zrobienia pamiątkowych zdjęć, autografy etc). Medale zostaną wręczone dla wszystkich uczestników i nagrody niespodzianki.
  Dodatkowo, Organizator Eventu wspólnie z zawodnikami Wisły Kraków przeprowadzi losowanie dodatkowych nagród (koszulki, smycze etc);
 12. Treść  niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Eventu na stronie internetowej http://www.antransbis.com.pl oraz https://www.wisla.krakow.pl
 13. Akcję charytatywna pt: „Daj Misiaka dla Dzieciaka” zbierania nowych zabawek prowadzi Centrum Onkologii w Gliwicach. Szczegóły akcji charytatywnej na dajmisiakadladzieciaka.pl.

I warunki uczestnictwa w Evencie
– akceptacja niniejszego Regulaminu,
– wypełnienie deklaracji,
– bycie uczniem klasy I-III Szkół Podstawowych w Olkuszu i okolicach,
– brak przeciwwskazać medycznych do udziału w Evencie,
– w przypadku nieobecności osób w klasie, która otrzyma Nagrodę Główną, możliwość odebrania biletów będzie możliwa w biurze Organizatora przy ul. Wspólnej 1C w Olkuszu.

II Bezpieczeństwo
1. Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Hali i biorą pełną odpowiedzialność za zachowanie dzieci.
2. W trakcie Eventu Uczestnicy zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa oraz wykonywania poleceń opiekunów klasowych.
3. W dniu Konkursowym Eventu na Hali w MOSiR będzie znajdować się miejsce I pomocy z udziałem służb ratowniczych.
4. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe.

III. Dane osobowe

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) przez Wisłę Kraków na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator i Wisła Kraków. Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu realizacji Eventu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne przy wykorzystaniu Nagrody Głównej.
Uczestnicy ze zwycięskiej klasy zobowiązani są podać PESEL w celu otrzymania biletów na mecz Wisły Kraków.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.

 

Pobierz Regulamin EVENTU